1. Phạm vi áp dụng đổi trả

Áp dụng với các sản phẩm được bán tại hệ thống cửa hàng của Cân Điện Tử Toàn Phát.

2. Điều kiện đổi trả

– Sản phẩm lỗi cho nhà sản xuất

– Sản phẩm còn nguyên vẹn

– Thời gian: trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua

– Đủ điều kiện bảo hành của nhà sản xuất ;

– Các sản phẩm không được đổi trả: đã hết thời gian đổi trả, không còn đầy đủ, nguyên vẹn, bị móp méo, sản phẩm trầy xước (Ngoại trừ các trường hợp từ chối bảo hành nêu trên):

I. CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI ĐỔI TRẢ

1. Đối tượng khiếu nại.

Là tổ chức, cá nhân có sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do cantoanphat.com cung cấp (trường hợp đặc biệt khách hàng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp).

2. Hình thức khiếu nại.

Khách hàng khi có khiếu nại, phản ánh về sản phẩm, dịch vụ do cantoanphat.com cung cấp có thể khiếu nại trực tiếp tại các cửa hàng, đại lí hoặc gián tiếp bằng cách gọi điện đến cửa hàng, gửi mail, gửi văn bản hoặc các hình thức khác.

3. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại.

Cantoanphat.com có quyền từ chối và không giải quyết các khiếu nại không có cơ sở, bằng chứng hoặc không trực thuộc đơn vị giải quyết.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỔI TRẢ

Bước 1. Tiếp nhận và hồi âm khiếu nại

– Mọi nhân viên, đơn vị của Cantoanphat.com đều có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng.
– Gửi văn bản hồi âm khiếu nại trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (đối với khiếu nại bằng văn bản, email, điện thoại…) hoặc gửi khách hàng bản copy phiếu tiếp nhận khiếu nại có xác nhận của cấp Dịch vụ Khách hàng đối với khiếu nại trực tiếp tại điểm giao dịch.

Bước 2: Xác minh, xử lý

– Sau khi tiếp nhận được phản ánh, khiếu nại của khách hàng, bộ phận tiếp nhận sẽ chủ động kiểm tra, giải quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình.
– Các khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ phận tiếp nhận sẽ được phối hợp chuyển cấp cao hơn để giải quyết theo thẩm quyền (Không quá ½ ngày kể từ khi tiếp nhận).

Bước 3: Đơn vị, Cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết

– Đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền theo quy định của Chính sách đổi trả hàng tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin khiếu nại của khách hàng để đưa ra kết luận cuối cùng

Bước 4: Trả lời khách hàng:

– Khi có kết quả kiểm tra, xác minh chúng tôi sẽ trả lời khách hàng theo nhiều hình thức như: Gọi điện thoại, đến gặp trực tiếp, gửi văn bản phúc đáp, gửi mail……tùy theo hình thức khiếu nại ban đầu.
– Nếu khách hàng không đồng ý với kết quả giải quyết: Trong thời gian 7 ngày kế tiếp bộ phận chức năng có trách nhiệm kiểm tra lại từ đầu thông tin khiếu nại và phúc đáp cho khách hàng.

Bước 5: Kết thúc khiếu nại

– Lưu hồ sơ và kết thúc khiếu nại.