Cân điện tử in mã vạch là mẫu cân được sử dụng để in tem mã vạch và để kết nối với phần mềm bán hàng siêu thị, sản phẩm thường được sử dụng tại các Siêu Thị, Cửa Hàng Tiện Lợi như Bách Hóa Xanh, VinMart, Co.op Food, Testco Mart, Pangoo Mart,...vv