Cân sàn điện tử 1 tấn là mẫu cân cơ bản cân công nghiệp thường được sử dụng tại các khu công nghiệp để cân đo nguyên liệu hàng hóa hạng nặng, bao hàng jumbo..vv 

Chat ngay