Cân điện tử in tem nhãn là các mẫu cân trọng lượng có thể in thông tin số kg, ngày giờ, trừ bì, về không..vv và có thể dán tem lên các sản phẩm đã cân để dễ kiểm soát thông tin sản phẩm.

Cân điện tử in tem nhãn